StartsidaStyrelsen och ProtokollAnsvarsområden/SkötseluppgifterKontakt Rabatter

Styrelsen

  Namn Tel: E-post:
Ordförande Eva Persdotter

12606

persdottere@hotmail.com
Kassör Kjell Ljung 073 08 14 471  
Sekreterare Ulla Lindberg 076 242 14 16 ulindberg@live.se
Ledamot Jonas Thorsell 070 246 11 40 jonas.thorsell.flen@gmail.com
Ledamot Sten Erisson    
Suppleant Sören Björnfot 10653 info@idehjulet.se
Suppleant Torbjörn Fredriksson 148 14  
Revisor Gunnar Averin    

 

 

2017

 

 

Protokoll 

(För att skriva ut protokollen, spara dem först)

2018

Styrelseprotokoll 2019-02-12

Styrelseprotokoll 2019-01-14

Styrelseprotokoll 2018-10-26

Styrelseprotokoll 2018-09-24

Styrelseprotokoll 2018-08-20

Styrelseprotokoll 2018-06-11

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 21 maj 2018

Årsmötesprotokoll, sid 1, sid 2
Närvarolista

Styrelseprotokoll 2018-03-18

Styrelseprotokoll 2018-02-05

2017

Styrelseprotokoll 2017-09-04

Styrelseprotokoll 2017-09-04

Konst. styrelseprotokoll 2017-06-05

Styrelseprotokoll 2017-04-03

Styrelseprotokoll 2017-03-06

Årsmötespro

tokoll 2017-04-19

2016

Styrelseprotokoll 2016-11-28

Styrelseprotokoll 2016-05-11

Årsmötesprotokoll 2016-04-06

Styrelseprotokoll 2016-03-21

Styrelseprotokoll 2016-03-02

Styrelseprotokoll 2016-02-01

2015

Styrelseprotokoll 2015-11-16

Styrelseprotokoll 2015-09-07

Styrelseprotokoll 2015-06-08

Styrelseprotokoll 2015-03-08

Styrelseprotokoll 2015-01-18

Årsmötesprotokoll 2015

2014

Styrelseprotokoll 2014-10-13
Styrelseprotokoll 2014-08-25
Styrelseprotokoll 2014-04-28
Styrelseprotokoll 2014-02-14
Styrelseprotokoll 2014-01-20
Årsmötesprotokoll 2014

2013

Styrelseprotokoll 2013-10-16
Styrelseprotokoll 2013-08-19
Styrelseprotokoll 2013-05-20
Styrelseprotokoll 2013-01-13
Styrelseprotokoll 2013-02-13
Årsmötesprotokoll 2013

2012

Styrelseprotokoll 2012-01-06
Styrelseprotokoll 2012-03-12
Styrelseprotokoll 2012-04-02
Styrelseprotokoll 2012-05-07
Styrelseprotokoll 2012-05-28
Styrelseprotokoll 2012-09-03
Styrelseprotokoll 2012-11-05

Kontakt: Eva Persdotter     Tel:0157- 126 06     E-post persdottere@hotmail.com