Brogetorps Samfällighetsförening

• Aktuellt

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner

Odling

Övrigt

Styrelsen

 

 

Styrelsen

Ordförande Jan Larsson

0157-140 50
070-5391487

larssonsjanne@gmail.com
Kassör Kjell Ljung 073 08 14 471 kjell.b.ljung@gmail.com
Sekreterare Vakant    
Ledamot Jonas Thorsell 070 246 11 40 jonas.thorsell.flen@gmail.com
Ledamot Sten Eriksson    
Ledamot Gunnar Averin    
Suppleant Sören Björnfot 10653 sorenbjornfot@gmail.com
Suppleant Torbjörn Fredriksson 14814  
Revisor Annika Ågren    
Revisor suppleant Christer Flagstad    

 

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot